Reiki Reiki a DS Reiki
Reiki
Duchovní směr
O nás...
Zajímavosti

Souhra Reiki a systému DS

Lidé zasvěceni do systému DS jsou mile překvapeni účinky, pocity a výsledky, které při a po zasvěcení nastanou. Převážná část zasvěcených, je velice spokojena s darem, který obdrželi při zasvěcení. Záhy zjišťují, že se s menším úsilím, rychleji a pohodlněji dostávají k příčině svých potíží, skutečných i zdánlivých. Již proběhlo povícero konzultací mezi námi a účastníky seminářů a všichni se shodují na tom, že to je velice vhodný způsob pokračování na cestě poznání sebe sama. První stupeň DS doporučuji, až po 2. stupni Reiki, ale není to podmínkou. Někteří účastníci tomu říkají "duchovnější Reiki". Na tom však nezáleží jak tomu kdo říká. Jedná se především o výsledky a ty jsou velice zajímavé a přínosné. Je pravdou, že se dá krásně a bez problémů kombinovat systém Reiki se systémem Duchovního směru a všichni to s úspěchem činíme a je třeba si uvědomit, že to je jedna z přímých cest, takže ne jediná! U účastníků dochází při a po zasvěcení a při a po práci s tímto systémem, k velice dobrým pocitům a mnohdy i k nádherným vizím. I my s Valérií jsme velice mile překvapeni a potěšeni.
V roce 1997 jsme obdrželi informaci o systému DS od paní "X", která se dokáže napojit na vyšší sféry (AKÁŠU). Došlo k tomu asi tak, že ji přišlo, abychom zasvěcovali jednoduššími symboly a mantrami a že je všechno v jednoduchosti a že jenom my lidé se snažíme skoro vše komplikovat. Pak již došlo ke zdlouhavému, ale velice příjemnému testování a bádání jak to vlastně funguje a jestli to vůbec funguje. A tak jsme to začali pozvolna uvádět do praxe a ejhle, tento systém je naprosto funkční a jsou tu i nádherné výsledky, a to jak naše, tak mnoha desítek lidí, kteří byli do tohoto systému již zdárně zasvěceni!
Začali jsme zvolna zasvěcovat až od roku 2000 a po zvýšeném zájmu jsme již zařadili od roku 2002 pravidelné semináře DS.
Od roku 1997 do roku 2001 mi již přišlo, jaké symboly by se měly zařadit do výše zmíněného systému a do dnešního dne již proběhlo povícero seminářů 1. 2. i 3. stupně. Ještě jednou zdůrazňuji, že je velkou výhodou, že tento systém je možno kombinovat se systémem Reiki! Teď se již přiznám, že jsem k tomu zpočátku byl trochu nedůvěřivý a to byl také trošičku i důvod pro to, že jsme tento systém napřed otestovali. V systému DS se jedná o jednu z nejpřímějších cest poznání sama sebe. Prohlubuje lásku, soucitnost, schopnost odpouštět - jak druhým lidem, tak i sám sobě a učí nás maximálně možné PoKoŘe! Napomáhá k tomu, že jsme schopni lépe tolerovat a chápat vyřčená slova i činy druhých lidí a i když s nimi mnohdy nesouhlasíme, tak se jim nesnažíme své názory či zkušenosti nijak vnucovat! Naše zkušenosti nás mohou dovést k vyššímu poznání a k všeobjímající ničím nepodmíněné lásce ke všem a ke všemu!!!
Je třeba si naplno uvědomit, že se stále a pořád jedná o práci na sobě samém a tím především o poznání sebe sama. Je také velice nutné žít ve věčné přítomností, poněvadž v minulosti ani v budoucnosti se nic neděje a že veškeré dění probíhá ve vědomé přítomnosti - "teď a tady".
Uvědomme si, že naše pravá podstata je věčná a nesmrtelná (samozřejmě se nemluví o fyzickém těle, které se po fyzické smrti přetransformuje v jiný energetický druh), protože vše pochází z námi povětšinou neviditelné energie vytvářející celý nekonečný Vesmír! Je vhodné se zmínit o jedné z nejvyspělejších duchovních bytostí, která je nejblíže Bohu - Božství, a o prohlášení které toho času vyslovil. To prohlášení zní - JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT!!! Pokusme se nad tímto prohlášením zamyslet, zameditovat a zaručeně se nám podaří přijít na to, jak to bylo myšleno, řečeno ba i Jím konáno.
Příště (momentálně nevím kdy) napíší, buďto já nebo někdo jiný s jinými či podobnými zkušenostmi více a budu rád když i ty přispěješ nějakými zkušenostmi jak svými, tak i někde již napsanými či někým vyřčenými. Veškeré zkušenosti jsou-li pozitivní "či negativní" nás obohatí a vedou nás k vyššímu poznání, jak sebe sama, tak i lidstva jako celku, a rovněž i Vesmíru v celé jeho kráse a dokonalosti! Je nejvyšší čas abychom se my lidé ihned začali měnit a tím vlastně měnit sama sebe, svá navyklá chování, myšlení i konání a to musí začít u každého jedince, z jeho vlastní iniciativy a jeho svobodné vůle, a pak se nám dostane takových darů, o jakých se nám ani v nejkrásnějších snech, nikdy nesnilo! Je načase abychom se zamysleli nad svými postoji a zvyky i o životě samém. Pouvažujme o duchovní disciplíně, což není nic jiného než disciplinovanost v každodenním životě, tady a teď!!!
Je dosti možné, že jsi se již dopracoval k určitému poznání, že bychom se neměli snažit změnit druhé, ale snažit se změnit sama sebe, v zájmu nejvyššího dobra všech a všeho.
Teď již budu pomalu končit a budu velice rád, když to, co jsem napsal si někdo s menším či větším zájmem přečte a budu rád když někdo i něco podobného napíše a rozdělí se s námi o své zkušenosti a je to jedno jsou-li jeho vlastní či přejaté se kterými se ztotožnil.
Ještě jednou bych poprosil každého, kdo to čte, nechť si uvědomí, že každý z nás je neopakovatelný jedinec a že se nachází v určitém místě svého vývoje a že každý potřebuje pochopení, pomoc a projev lásky vůči své osobě, aby pak, když je již láskou naplněn, ji mohl předávat dál, dalším potřebným lidem a vůbec všem živým tvorům ve svém okolí! Takže budu rád, když odepíšeš, případně mi dáš souhlas, aby to, o co nás obohatíš mohl předat dále.

Děkujeme a těšíme se na kontakt s Tebou
Láďa & Valeria Pinterovi
Čakry
Masáže
Počet návštěvníků

 
Upozornění a záruky na poskytované informace • © Ladislav Pinter st., 2001-2004 • webmaster