Reiki Reiki a DS Reiki
Reiki
Duchovní směr
O nás...
Zajímavosti

Srdeční chlopeň

Tereza Hillová z JAR se narodila v roce 1989. Trpěla vrozenou nedomykavostí jedné srdeční chlopně a lékaři ji dávali naději, že se dožije asi tak pěti let. Byla stále připoutána k nemocničnímu lůžku. Rodiče prodali dům, aby mohli platit nemocenské účty. A Terezin stav se pomalu, ale jistě zhoršoval.
Příčinou její srdeční vady byla dědičná degenerace srdečního svalu, která se přenášela v linii matky. Terezina babička zemřela na obdobnou vadu ve 23 letech. I Terezina matka trpěla vážnou vrozenou vadou bez naděje na plnohodnotný život. A nejvíce byla postižena Tereza. Přední kardiolog Dr. Olivetti z Kapského města odmítal Terezinu operaci pro mizivou naději na úspěch.
Přesto však požádal o pomoc mistra Reiki Johna Merrellyho, jestli by se svým zásahem nepokusil stav maličké Terezy alespoň stabilizovat. John Merrelly se seznámil s rodinou anamnézou. A v září 1992 se pustil do neobvyklého experimentu. Namísto, aby se pokusil stabilizovat stav Terezy, začal vysílat energii Reiki k mrtvé Terezině babičce, paní Sherwoodové, která zemřela v roce 1969. Měl k dispozici jen její svatební fotografii. Vysílal energii zdánlivě tam, kde už nic nebylo, ale přesto si byl jist, že tato energie nachází svého vděčného příjemce. Vysílal šedesátkrát v celkovém trvání 95 hodin.
Pak zatelefonoval Terezinu otci panu Hillovi a ptal se, jak se daří jeho manželce. Pan Hill se podivil, protože očekával, že se bude ptát na Terezu. Ale konstatoval, že se manželce daří nesmírně dobře a že je schopna podávat výkony, o nichž sejí před nedávnem ani nesnilo.
Terezin stav se už koncem roku 1992 zlepšil natolik, že mohla být operována. Operace se zdařila a v březnu opustila Tereza nemocnici po vlastních nohách. A v současné době (v roce 1994) se již prohání na kole se svými vrstevníky na předměstí Johanesburgu, kde její otec získal dobře placenou práci.
O co vlastně šlo? Proč se John Merrelly nevěnoval Tereze nebo alespoň její matce a proč plýtval drahocenným časem při navazování spojení s dávno mrtvou ženou? Energie Reiki se totiž může vysílat i do klíčových situací v minulosti. Tím se změní staré vzorce chování a zruší se mnohé nepříjemné důsledky pro přítomnost a budoucnost. A tak působením na minulost se mohou otevřít zcela nové cesty vývoje v přítomnosti a v budoucnosti.
John Merrelly se pokusil zlepšit fyzický stav Tereziny babičky před tím, než otěhotněla a porodila Terezinu matku, na kterou se přenesla její choroba. Působením na babičku ovlivňoval budoucí stav matky a tím i Terezy.
Je to zázrak nebo fantazie? Ani jedno ani druhé. Je to jen tvrdá práce. Šedesát působení o celkovém trvání 95 hodin. A toto by si měli uvědomit všichni, kteří se obrací na ty, kteří pracují s Reiki, když se jim bude zdát, že dvě, tři nebo čtyři hodiny sezení nepřinesly očekávané výsledky.
neznámý autor
Čakry
Masáže
Počet návštěvníků

 
Upozornění a záruky na poskytované informace • © Ladislav Pinter st., 2001-2004 • webmaster