Reiki Reiki a DS Reiki
Reiki
Duchovní směr
O nás...
Zajímavosti

Poznávání sebe sama

Žádná cesta za účelem poznávání a zdokonalování sebe sama, by se neměla (nesmí) proměnit ve fanatismus, zaměřený jakýmkoliv směrem! Fanatici jsou značně velkou pohromou pro lidstvo jako celek a tím i pro všechny živé bytosti ve svém okolí!
A tím se určité vývojové prvky lidstva mohou lehce pozastavit, či zastavit úplně! Berte proto Reiki jako jednu z nejnádhernějších, nejúčinnějších, nejjednodušších cest sebepoznání a tím i poznání lidstva jako celku, ba i celého nekonečného Vesmíru! My lidé máme možnost poznat mnoho směrů, mnoho pomocných cestiček i cest, vedoucích k poznání sama sebe a každý, naprosto každý jedinec může mít či má tu svou, která mu nejlépe vyhovuje! Poněvadž jsme každý takoví jací jsme, tak se snažme respektovat a vážit si každého jedince takového, jaký je a uvědomme si, že jsme v určitém údobí svého života mohli být zrovna takoví, jaký je on zrovna teď. Každý z nás je neopakovatelný jedinec a žije si svůj vlastní život. Proto respektujme i druhé lidi a nechejme jim dostatek životního prostoru k jejich vývoji, tím, pro nich nejsprávnějším směrem, jakým se rozhodli kráčet a získávat potřebné zkušenosti v tomto hmotném prostředí!
Ted' se pokusím napsat povícero různých příběhů a zkušeností, které se přímo či nepřímo týkají Reiki a to z vlastních zkušeností, nebo zkušeností jiných Reikistů. Je dosti možné, že Tě Cesta Reiki natolik osloví, že se také rozhodneš kráčet touto cestou seberealizace a poznání sebe sama. Ber Reiki jako jednu z povícero cest a ne jako jedinou cestu a pokud Tě osloví, tak se snaž s ní prakticky seznámit! Pokud neproděláš svou vlastní zkušenost, tak Ti marně bude někdo donekonečna vysvětlovat jaká je ta Reiki.
Dá se bez nadsázky říct, že Reiki je jednou z nejpřímějších cest směřujících do Jednoty (kde se stále na nevědomé úrovni nacházíme) s Bohem - Božstvím!!! Každý si můžeme z mnoha Božích podob vybrat tu podobu, která nás svým jménem nejlépe osloví. Jedná se vždy o jednu a tu samou Bytost, ať Ji nazýváme jakkoliv!!!
Jednou, nevíme kdy, dojdeme všichni bez rozdílu k poznání, že mluvíme všichni o Té síle o Té samé Bytosti (Duchu) která stále byla, stále je a stále bude! My lidé jsme taktéž Duchovní Bytosti v lidských tělech a k tornu poznání každý dříve, či později jistě dojde svým vlastním poznáním!
Když chceme postoupit dále na své cestě poznání, tak je třeba si uvědomit, že jsme stále nedílnou součástí Jednoty a to je neměnné! A tím si uvědomme i další skutečnosti, že všechno souvisí se vším a se všemi a že naše pravá podstata je nesmrtelná!!!
Záhy všichni pochopíme, že se vše děje - odvíjí ve stálé přítomnosti! K tomu však dojde každý jedinec až po poctivé, opravdové práci na sobě samém!!! Je taková neměnná pravda, která říká - nechtěj měnit druhé, ale snaž se změnit sama sebe, poněvadž je to práce každého na sobě samém a za tebe to nikdo nemůže udělat. Snaž se tornu uvěřit a zkušenost kterou pak následně proděláš, Ti dá zapravdu!
Teď již budou na pokračování následovat různé příběhy a zkušenosti, které píše sám život. Máš-li zájem, tak pokračuj dál ve čtení.
Přeji Ti další pěkné chvilky při pročítání zajímavostí na pokračování!
Láďa Pinter st.
Čakry
Masáže
Počet návštěvníků

 
Upozornění a záruky na poskytované informace • © Ladislav Pinter st., 2001-2004 • webmaster