Reiki Reiki a DS Reiki
Reiki
Duchovní směr
O nás...
Zajímavosti

Reiki stupně

Reiki v mém pojetí je čtyřstupňové. Zasvěcení do všech stupňů Reiki provádíme, za určitých podmínek, i pro žáky od jiných učitelů.

Na semináři Reiki 1. stupně se stáváš kanálem, prostředníkem Reiki a tato Vesmírná životodárná energie již bude přes tebe proudit až do konce Tvého života, zde na Matičce Zemi. Reiki pracuje na mnoha úrovních, jak po stránce fyzické, duševní, emocionální, tak i duchovní. Před vlastním působením na sebe či druhé, požádám smím-li působit. Povolením je dobrý pocit v našem nitru a proudění energie z našich rukou. Poté Reiki začne proudit, harmonizovat i uzdravovat. Reiki není Tvá osobní energie, ale proudí přes Tebe k příjemci. Když ji kladením rukou předáváš, tak ji i zároveň přijímáš. Po zasvěcení jsi pak chráněn před negativními energiemi příjemce a příjemce je též chráněn od Tvých negativních energií. Ještě jednou podotýkám, že energie Reiki bude přes Tebe proudit až do konce Tvého života zde na Zemi.

Druhý stupeň Reiki

Na semináři Reiki druhého stupně se naučíte vysílat energii na jakoukoliv vzdálenost jak na Zemi, tak i mimo ni. Naučíte se též posílat energii přes fotografii i dalšími jinými způsoby, jak v přítomnosti tak i do budoucnosti a minulosti. Reiki lze též posílat přírodě a různým situacím, můžeme ji posílat i sami sobě, např. tam, kam nedosáhneme rukama. Na semináři druhého stupně se naučíš pracovat se symboly a mantrami a používat jich jak pro sebe sama, tak i pro jiné. Práce se symboly a mantrami je velice jednoduchá. S prvním symbolem můžeš neomezeně zesilovat a tím zkracovat dobu působení. Druhý symbol působí na psychické a citové potíže a s třetím symbolem se lze propojit kdekoliv v prostoru a čase. Zasvěcení do druhého stupně je určeno pro ty, kteří pracují s Reiki prvního stupně alespoň tři měsíce a získali již praktické zkušenosti.

Třetí stupeň Reiki - Reiki mistr

V třetím stupni se již stáváš Reiki mistrem, poněvadž již po zasvěcení používáš mistrovskou energii pro sebe sama i pro jiné. Zde již dochází k velkému posunu na Tvé vývojové cestě, směrem do jednoty (ve které se stále nacházíš).

Čtvrtý stupeň Reiki - Reiki mistr - učitel

Tento stupeň je určen pro osoby, které již mají značné praktické zkušenosti u sebe sama, tak i u jiných osob. Příprava do uvedení do učitelského stupně je individuální a dlouhodobější. A u každého jedince jiná!
Čakry
Masáže
Počet návštěvníků

 
Upozornění a záruky na poskytované informace • © Ladislav Pinter st., 2001-2004 • webmaster