Reiki Reiki a DS Reiki
Reiki
Duchovní směr
O nás...
Zajímavosti

Historie Reiki

Starověké civilizace měly kdysi schopnosti využívat energie z oceánu čistých energií (jedna z nich je Reiki) k léčení na všech úrovních a to kladením rukou na sebe sama i na jiné. Tyto znalosti a schopnosti se pak předávaly z generace na generaci, ale potom byla v souvislosti s rozvojem civilizace směrem k technice narušena harmonie těla, mysli a ducha. Vzhledem k tomu, jsme o tyto schopnosti postupně přicházeli, až nakonec byly zapomenuty, ale ne však úplně, uchovaly se v písemnostech a v ústním podání. Studiem starověkých metodik se zabýval německý spisovatel, léčitel a jasnovidec Eckard Strohm.
Při čtení v "kosmické knihovně", zvané v Orientu Akaša narazil na pětistupňový harmonizační systém pocházející z Atlantidy zvaný Atlantis Arolo Tífar. Při podrobnějším studiu zjistil, že základní stupeň AROLA již v minulém století znovuobjevil Japonec Dr. Mikao Usui a od té doby se vyučuje pod názvem Reiki dodnes. Dr. Mikao Usui a později i Eckard Strohm i další jejich následovníci vyškolili mnoho učitelů (mistrů), kteří nadále předávají svým žákům schopnosti stát se kanálem této vesmírné životodárné energie.
Děje se to zasvěcováním (iniciací), při kterém se otevírají u každého člověka přítomné, avšak u velké většiny lidí uzavřené dráhy pro tuto energii. Tyto dráhy zůstanou po zasvěcení již otevřené po celý zbytek života.

Znovuobjevení Reiki

V minulém století byl systém Reiki znovuobjeven křesťanským knězem Dr. Mikao Usuim v Japonsku. Dr. Usui vedl malou křesťanskou univerzitu Došiša v Kjótu. Kromě toho příležitostně kázal. V polovině minulého století měl Mikao Usui na univerzitě v Kjótu kázání. Tam se ho studenti před bohoslužbou zeptali, zda věří všemu, co stojí v bibli, například tomu, že Ježíš uzdravoval lidi pouhým pokládáním rukou, Usui přisvědčil. Ptali se, jestli by i on něco takového dokázal a Dr. Usui musel odpovědět záporně. Za to si Dr. Usui vyslechl, že slepá víra je v pořádku pro něj jako starého člověka. Jeden ze studentů prohlásil, že on nebude svůj život a svou práci budovat na něčem, co mu nemůže nikdo dokázat. Tato diskuse na Dr. Usuiho tak zapůsobila, že hned příští den složil svůj úřad a vydal se hledat odpověď na tuto otázku.

Odjel z Japonska do Ameriky. V Chicagu studoval jazyky, kterými byla psána Bible, aby se dostal k přímým zdrojům informací o Ježíšově uzdravování psaném v Novém zákoně. Stal se doktorem teologie. Ale co hledal, to neodhalil. Pak se vrátil do Japonska a začal se zajímat o Buddhu a jeho učení. V Japonsku navštívil mnoho buddhistických klášterů, aby tam hledal odkazy, které by ho dovedly dál. V jednom buddhistickém klášteře se dozvěděl, že v současné době zaměřují svou pozornost na léčení duše, ale tajemství uzdravování těla znali, jenže už zapadlo v zapomenutí.

V následujících letech se naučil čínštině a nakonec i sanskrtu. Konečně v knihovně jednoho kláštera nalezl svitky s rukopisy a kresbami neznámého žáka Guatama Buddhy, který přesně popisoval, jakých symbolů, manter a rituálů Buddha používal k uzdravování. Dr. Usui jich však nedokázal použít, zasedl k meditaci a poprosil Vyšší bytosti o radu. Během meditace dostal Dr. Usui vnuknutí, že má navštívit posvátnou horu Kurijama poblíž Kjóta, zdržet se tam 21 dní, postit se a meditovat, aby došel osvíceni. Dr. Usui se 21 dnů postil a meditoval. Po 21 dnech se mu po modlitbě a prosbě o osvíceni v dálce zjevilo světlo, které se k němu blížilo a stále více a více se rozjasňovalo. Vyděsil se, chtěl utéci, ale uslyšel vnitřní hlas, který mu říkal: "Tak dlouho jsi hledal, postil se, meditoval a prosil o osvícení a teď bys vše vzdal?" Záře ho zasáhla uprostřed čela a upadl do stavu transu. Všude kolem viděl pestrobarevnou záři, z níž vyplouvaly zlaté, modré a fialové kruhy. V každém kruhu byl jeden ze symbolů, se kterými se seznámil ve svitcích a rukopisech žáka Guatama Buddhy. Měl pocit, jako by se tyto znaky staly součástí jeho bytosti.

Pak uslyšel hlas, který řekl: "Dostáváš klíč k léčbě, nauč se tyto znaky, zapamatuj si vše a nedovol, aby toto bylo zapomenuto!" Až po několika hodinách procitl z tranzu. Plný elánu a nadšeni se vydal na cestu zpět. Cestou si poranil nohu a když si rukama ránu ošetřil, bolest a krváceni rychle ustaly.

Něco se stalo s jeho rukama, byly celé rozpálené. Po sestupu z hory zašel do hostince na jídlo. Tam mladou Japonku zbavil bolesti zubů. Tím se již podruhé přesvědčil přiložením svých rukou, že z jeho rukou proudí léčivá energie a že tuto může předávat sobě i druhým. Jak však naložit s tímto darem, kterého se mu dostalo? Při meditaci se mu opět dostalo vnuknutí, které ho přivedlo do tokijské žebrácké čtvrti. Tam léčil 7 let mladé i staré a mnohé taky uzdravil pomocí Reiki. Po čase však uviděl mnohé, které vyléčil, žít opět mezi žebráky. Neunesli odpovědnost, kterou na ně kladl normální život. Život žebráků byl pro ně pohodlnější.

Po této zkušenosti Dr. Usui čtvrt žebráku opustil. Vrátil se do kláštera poblíž Tokia. Tam se naučil zásadám, které je nutné dodržovat při pomáhání druhým. Uvědomil si, že je nutno léčit jak tělo, tak i ducha. Naučil se pěti duchovním zásadám práce s Reiki. Naučil se, že produchovněním svého života změní i kvalitu energetického pole. Tím se změnil život Dr. Usuiho i způsob léčby nemocných.

Poznal, že nestačí vyléčit člověka tělesně, ale i duše by měla být zahrnuta do léčebného procesu. Takže každý příjemce Reiki by měl převzít na sebe co největší díl zodpovědnosti.

Doktor Usui, sepsal, co se naučil, aby i další generace mohly těžit z jeho poznatku a postaral se o to, aby každý žák dostal řádné poučení při zasvěcení.

Dr. Usui shromáždil kolem sebe šestnáct dalších Reiki mistrů - učitelů, aby dodržel slib, který dal na posvátné hoře Kurijama. Dr. Usui zemřel v roce 1893 a před svou smrtí pověřil Dr. Chudžiro Hajašiho uchováním tradice školy a on se stal dalším velmistrem, který zřídil v Tokiu malou Reiki kliniku. Na klinice léčil i těžké případy, jako je rakovina, pouze pomocí Reiki a speciální diety spočívající pouze na čerstvé syrové stravě.

Během svého života zasvětil 13 Reiki mistrů. Před vypuknutím druhé světové války zasvětil do velmistrovského stupně dvě ženy, neboť předpokládal, že většina mužů bude riskovat svůj život ve válce. Jednou z žen byla jeho manželka, která šířila Reiki v Japonsku a okolních zemích na Dálném východě. Druhá z žen byla bývalá pacientka Dr. Hajašiho - paní Hawajo Takata, narozena na Havajských ostrovech. Velmistryně Hawajo Takata pak vyučovala Reiki na havajských ostrovech, v USA, Kanadě a Jižní Americe. Když v roce 1980 zemřela, zanechala po sobě 22 tradiční metodou vyškolených učitelů Reiki. Před svou smrtí uvedla do úřadu Velmistra svoji vnučku Phyllis Lei Furumoto a dr. Barbaru Weber Rayovou a dala jim k dispozici metodiku, jak zasvětit další mistry.

V současnosti je na světě několik tisíc Reiki mistrů a nemají povinnost se registrovat, ani jinak organizovat.

V současné době působí v ČR tři organizace:
REIKI ALIANCE - byla založena velmistryní Phylis Lei Furumoto v roce 1981. Je to organizace mistrů a sídlo má v USA.

REIKI ASSOCIATION INTERNATIONAL (RAI) - byla založena velmistrem Eckhardem Strohmem v roce 1991. Je organizací mistrů a žáků. Nevede evidenci členů ani nevybírá členské příspěvky.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REIKI s.r.o. - byla založena Reiki mistryní Mari Hall a sídlo má v České republice.
Čakry
Masáže
Počet návštěvníků

 
Upozornění a záruky na poskytované informace • © Ladislav Pinter st., 2001-2004 • webmaster