Reiki Reiki a DS Reiki
Reiki
Duchovní směr
O nás...
Zajímavosti

Co je to Reiki?

Reiki je vesmírná, životodárná energie, snadno naučitelná. Je to prastará celostní forma léčení těla, mysli i duše na všech námi lidmi dostupných úrovních. Reiki je duchovní směr a je nadnáboženská. To znamená, že uznává veškeré náboženské směry bez jakéhokoliv rozdílu a žádný nezavrhuje. S prací Reiki, jak na sobě tak na druhých, lze po čase vidět vše takové jaké doopravdy je, nikoliv jak je chceme vidět my. Reiki působí na všech námi dostupných úrovních, ovlivňuje nejen důsledek, ale i příčinu nemoci, jak psychické tak fyzické.
Různí učitelé Ti ukazují jen určitý směr a pokud Ti vyhovuje, tak si po něm kráčej. Všichni však jsme jedinci a kráčíme tím svým směrem. A každý směr je takový jaký je a jistě Tě zavede na tu správnou cestu vývoje, směřující k vyššímu dokonalejšímu poznání sebe sama.
Reiki je japonské slovo a ve volném překladu znamená: "Rei" - vesmírná všepronikající, životodárná a "Ki" - energie.

Co získáváme zasvěcením?

Jestliže si vybereš tuto cestu a projevíš-li zájem kráčet cestou Reiki, nejdříve začneš pracovat s 1.stupněm. V prvním stupni se vlastně naučíš vzájemnému dotýkání druhých osob a předávání Vesmírné všepronikající energie, pod názvem Reiki.
Během zasvěcení i po něm v Tobě proběhnou určité změny vyvolané kontaktem s vesmírnou životní energií. Poskytnou Ti lepší přístup k láskyplného poznání Tvé osobnosti. Mohou být v Tobě probuzeny dřímající talenty a dále rozvíjeny již existující schopnosti. Jak hluboce Tě zasáhne tento jemný evoluční proces si určuješ Ty sám a to prací na sobě samém.
Přeješ-li si více lásky, pochopení a tolerance, šťastné manželství, nebo se chceš zbavit zdravotních či psychických problémů? Zasvěcením se Ti otvírají netušené možnosti, ale musíš se o to nějak přičinit.
Reiki mistr - učitel zasvětí své žáky do tajů Usuiho systému Reiki a tím jim předá schopnost pracovat s Reiki. Po zasvěcení se stáváš prostředníkem pro tuto - vše pronikající - Vesmírnou energii Reiki. Tato Vesmírná energie již přes Tebe bude proudit až do konce Tvého života zde na Zemi - i déle. Nemůže být odňata ani zrušena a taktéž nemůže samovolně zaniknout! Také v Tobě zahájí pozitivní procesy, které jsou pro Tebe velice důležité.
Reiki v Tobě nastartuje vývojové, ozdravné i učebné procesy, taktéž Ti prospěje i v mnoha dalších směrech, dost často na nevědomé úrovni.
Jistě Ti přispěje k poznání sama sebe a tím cílevědomějšímu životu na této planetě Zemi. Pomocí této vesmírné životní energie můžeš pomáhat sobě i jiným bytostem, včetně přírody. Neklaď svému růstu žádné omezení a dovol své představivosti se plně rozvinout tím správným směrem.
Z těchto důvodů si před seminářem dopřej více odpočinku a vyhýbej se alkoholu, kouření i jiným drogám. To vše snižuje schopnost vnímání a zabraňuje vědomě prožít všechny ty pozitivní změny, které u Tebe na semináři nastanou.
Při působení Reiki na sebe i na jiné dochází i k mnohým "zázrakům" a mnohdy i ke spontánním uzdravením na všech námi dostupných úrovních!
Čakry
Masáže
Počet návštěvníků

 
Upozornění a záruky na poskytované informace • © Ladislav Pinter st., 2001-2004 • webmaster