Reiki Reiki a DS Reiki
Reiki
Duchovní směr
O nás...
Zajímavosti

Stupně DS

V prvním stupni je již každý účastník semináře obeznámen s jedním symbolem, se kterým může již zdárně pracovat.

Ve 2. stupni se pak seznámí s dalšími dvěma symboly. Práce se symboly je velice jednoduchá a snadno naučitelná. Ve druhém stupni přibudou již další dodatkové symboly, se kterými je velice snadné pracovat, jak na sobě, tak i na dalších lidech. Při práci s těmito symboly dochází hlavně k většímu produchovnění a poznání sebe sama. S možností to zprostředkovat dalším lidem, kteří o to projeví zájem. Výše zmíněný systém DS má 4. stupně.

Třetí stupeň je určen těm lidem, kteří již získali značné zkušenosti s předchozími dvěma stupni a je jim již umožněno pracovat s mistrovským stupněm.

Čtvrtý stupeň je již stupněm učitelským a práce se zájemcem o tento i předešlý stupeň je již individuální a u každého jiná.
Čakry
Masáže
Počet návštěvníků

 
Upozornění a záruky na poskytované informace • © Ladislav Pinter st., 2001-2004 • webmaster