Reiki Reiki a DS Reiki
Reiki
Duchovní směr
O nás...
Zajímavosti

Troška historie o Duchovním Směru

K tomuto systému jsem se dostal velice zajímavým způsobem. Byl jsem na setkání u lidí stejného nebo podobného smýšlení. Tam se vyskytly osoby s různými dary z vyšších sfér. Jedna z nich po určité otázce byla schopna se napojit tam, kde to normálnímu člověku nebylo dáno, poněvadž ji bylo známo, že vyučuji Reiki, mi řekla proč to učení nepřizpůsobíš prostředí ve kterém žijeme. Na dotaz, jak to myslela, řekla: "Já nevím tak mi to přichází!?", najednou se zhluboka nadechla a začala ze sebe "sypat" symboly, které se mají používat v systému pod názvem Duchovní Směr, neboli "Člověče poznej sám sebe v jiných dimenzích." A tak jsem se dostal k systému DS. A pokud je mi známo, po určitých zkušenostech mých i dalších lidí, tento systém perfektně funguje a nespadá to do žádných náboženských směrů, i když všechny uznává. Jedná se vlastně o to, abychom si uvědomili, že máme kráčet co nejpřímějším směrem, čili jednou z přímých cest, takže nezáleží jakou cestou kráčíme, poněvadž každý z nás je neopakovatelný jedinec, a pokud kráčíme takovou cestou, která je v souladu s Vesmírným či Božským řádem (každý může Boha vidět a nazývat různě - příroda, nejvyšší vesmírná inteligence i různě jinak podle svých představ či zkušeností) a provádíme vše v zájmu lidstva jako celku a celého stvoření, tak kráčíme tou nejsprávnější cestou bezpodmínečné lásky ke všem a ke všemu!
Čakry
Masáže
Počet návštěvníků

 
Upozornění a záruky na poskytované informace • © Ladislav Pinter st., 2001-2004 • webmaster