Reiki Reiki a DS Reiki
Reiki
Duchovní směr
O nás...
Zajímavosti

Co je to DS?

Zkratka DS znamená Duchovní Směr. Člověče poznej sám sebe v jiných dimenzích! Všechny energie pocházejí ze stejného zdroje, veškeré druhy energií přicházejí z určitého tvaru - jsou to tvarové energie. Takže ke každému druhu energii přináleží nějaký tvar, neboli symbol. Dá se říci, že nakreslením určitého symbolu (tvaru) si vlastně přivoláváme, přitahujeme určitou vibraci z oceánu nepolaritních energií, symboly lze kreslit fyzicky i mentálně. Tyto symboly buď známe nebo jsou nám neznámé. Vibrace z různých tvarů jsou (zatím) pro většinu lidí neviditelné, ale skoro každý z nás je pociťuje, ať si je toho vědom nebo ne, jistě na nás působí, jak po stránce fyzické, tak po emocionální i duševní! Jestliže hovoříme o Usuiho léčebném systému (Usui Shiki Ryoho), kde se po zasvěcení setkáváme s Reiki, tak se obeznámíme a setkáme s vibracemi pocházejícími z Reiki symbolů.

Toto seznamování probíhá krůček po krůčku, pak jsme schopni s touto energii se setkat a pracovat s Ní. Následně jsme Ji schopni využívat, jak pro svůj osobní růst, tak i další lidi - duchovní to bytosti v lidských tělech, avšak tato energie a práce s Ní je určena především pro zdárný růst každého neopakovatelného jedince. Zpočátku je samozřejmé, že většina z nás zpočátku začíná Reiki používat k léčení fyzického těla, jak svého, tak i dalších lidí, zvířat i přírody. Následně již docházíme k poznání, že je něco mezi nebem a zemí a začneme již s použitím různých energetických systémů pracovat, jak na sobě samých, tak i napomáhat dalším lidem, pokud o to požádají a nebo z naší nabídnutou pomocí souhlasí. To vše jsem uvedl proto, aby sis uvědomil, že existují různé systémy práce s energiemi, které nás přivádějí na vědomou cestu vývoje a hlavě poznání sebe sama. Duchovní Směr je jednou z "Přímých Cest", která nás vede zpátky do jednoty (ze které jsme se vlastně nikdy nevzdálili) a ber to tak! V tomto systému se lze seznámit s dalšími velice jednoduchými symboly, které ti pomohou k většímu produchovnění a napomohou ti k lepšímu poznání sebe sama.
Čakry
Masáže
Počet návštěvníků

 
Upozornění a záruky na poskytované informace • © Ladislav Pinter st., 2001-2004 • webmaster