Reiki Reiki a DS Reiki
Reiki
Duchovní směr
O nás...
Zajímavosti

Vedlejší čakry

Než začneme hovořit a pracovat s hlavními čakrami, tak si něco řekneme o čakrách vedlejších. Je jich mnoho, ale řekneme si jen o některých důležitých vedlejších čakrách! Dozvíte se, co ovládají, co řídí a o jejich energetických spojeních s určitými orgány lidského těla a taktéž o jejich napojení na hlavní čakry i auru. Teď začneme některé důležité vedlejší čakry vyjmenovávat a doporučuji vám s nimi co nejvíce pracovat a je vhodné s nimi cíleně pracovat minimálně jeden měsíc a k tomu také provádějte celkové ošetření s vyrovnáním čaker, uhlazením aury a ukončete to rychlým energetickým tahem, vedeným od první čakry nad sedmou čakru.

Začneme dvěmi důležitými vedlejšími čakrami v dlaních rukou
- natáhneme ruce rovnoběžně se zemí s propnutými lokty
- otočíme jednu dlaň nahoru a druhou dlaň dolů
- pak rychle 15 - 20x otvíráme a zavíráme své dlaně
- pak otočíme své dlaně opačně ještě jednou 15-20x rychle otvíráme a zavíráme své dlaně
Toto nám napomůže k maximálnímu otevření 2 vedlejších čaker v dlaních. Výše popsanou techniku doporučují provádět vždy před celkovým, či cíleným ošetřením u sebe sama i u jiných osob (zvířat) a dále dle svého uvážení a fantazie.

Dvě vedlejší čakry v dlaních
- řídí kontakt s vedlejším (okolními) světem
- umožňuje přenos vitální (životní) energie
- energeticky jsou spojeny s ledvinami a s 2., 3. a 4. hlavní čakrou

Dvě vedlejší čakry v klenbách chodidel
- řídí kontakt se zemí
- umožňuje příjem energie od země
- umožňuje odvádění energetického odpadu do země
- energeticky jsou spojeny s 1. a 3. čakrou a s aurou (působte na klenby chodidel při sebemenším podezření narušení aury)

Dvě vedlejší čakry - dva prsty pod středy klíčních kostí
- ukazují nám cestu, jak se máme stavět ke své zodpovědnosti a ke správné výživě
- energeticky jsou spojeny s 3. a 5. hlavní čakrou

Dvě vedlejší čakry v kolenech
- ovládají schopnost učit se a vyučovat
- určují naši pružnost (pružně reagovat)
- jsou schopny podpořit a zvýšit proudění energie a tím nám vlastně umožní učení a vyučování
- dobrá funkce těchto čaker nám umožní se lépe vypořádat s pýchou a s pocity méněcennosti
- energeticky jsou spojeny s 5. a 6. hlavní čakrou

Dvě vedlejší čakry v loktech
- ovládají schopnost přijímat a dávat a schopnost prosadit se
- energeticky jsou spojeny s plícemi, slinivkou břišní a s 2. a 3. hlavní čakrou

Zjistíte-li, které z výše zmíněných vedlejších čaker nejsou funkční, snažte se na ně cíleně působit. Dá se to zjistit kyvadlem, zmapováním, intuitivně i dle snížené funkčnosti hlavních čaker aj. Působení (pozn.: nejprve si přečti poznámku na konci této stránky) vždy ukončíme obvyklým způsobem, tj. vyrovnáním hlavních čaker, uhladíme auru a rychlým energetickým tahem zvedneme energii od první čakry nad sedmou čakru a poděkujeme, že jsme směli působit.

Toto provádějte minimálně jeden měsíc a až usoudíte, že jste již připraveni, pak již můžete začít pracovat s hlavními čakrami. Snažte se denně na sobě provádět celkové ošetření celého těla.
Poznámky: Jakékoliv použití postupů je určeno pouze pro absolventy minimálně Reiki 1. stupně. Pokud jsi ještě neabsolvoval seminář Reiki 1. stupně, jsou zde uvedené postupy pro Tebe pouze informativní.
Postupy zde uvedené nenahrazují ošetření lékařem. Tyto postupy zde uvádíme jen jako ukázku, jak lze aplikovat Reiki (existuje mnoho a mnoho postupů a poloh rukou). Použití je věcí Tvé úvahy a děje se plně na Tvou zodpovědnost. Předpokládáme, že jsi postup konzultoval s lékařem.
Čakry
Masáže
Počet návštěvníků

 
Upozornění a záruky na poskytované informace • © Ladislav Pinter st., 2001-2004 • webmaster