Reiki Reiki a DS Reiki
Reiki
Duchovní směr
O nás...
Zajímavosti

Univerzální energetické pole

Myšlenky o univerzální energii byly zaznamenány již 500 let před Kristem. Hovořilo se o vesmírné životní energii. Tato životní energie byla vnímána jako zářící tělo u převážné většiny lidí í zvířat a byla viděna i v přírodě, prostě všude kolem nás. V celém Vesmíru neexistuje a nemůže existovat nikdo a nic bez energie!
Již ve 12. století badatelé Boinac a Libeaut viděli u lidí energii, která umožňovala vzájemné navázání spojení na dálku. Takže již tehdy se prokazatelně léčilo a pomáhalo na všech námi známých úrovních.
Středověký učenec Paracelsus nazýval tuto energii "iliaster" a věděl, že je složená ze životní síly (energie), působící na živou hmotu.
V roce 1800 matematik Helmont předpokládal, že existuje čistá životní esence (čili energie) prostupující vše živé.
Matematik Leibniz napsal, že základními prvky Vesmíru jsou centra (energie), které mají vlastní zdroj pohybu.
Helmont a Mesmer (tvůrci tzv. mesmerizmu) shodně uvedli, že živé i neživé objekty jsou naplněny fluidem (energií) a že materiální těla mají schopnost se navzájem ovlivňovat na dálku.
Je známo, že v polovině 19. století hrabě Wilhelm von Reichenbach experimentoval s energetickým polem, které nazýval "Ódickou silou", čili Ódem. Von Reichenbach též u tzv. "Ódické síly" vypozoroval, že se stejné póly přitahují navzájem.

Jinak lze říci, že "stejné přitahuje stejné"! A toto je velmi důležitý aurický jev (k některým lidem jste přitahováni a někteří vás doslova odpuzují). Von Reichenbach též údajně zjistil, že Ódické pole lze vést i vodičem a že rychlost proudění je malá (asi 4 m.sec-1).
Von Reichenbach také zjistil, že Ódická síla vytváří v lidském těle polaritu a že levá strana těla je minusová a pravá plusová.
Takže se dopracoval k pojetí podobnému čínským principům jin a jang.
Je dobré si uvědomit, že Reiki je nepolaritní a až v lidském těle se přetváří na jinovou a jangovou energii.
Jak již bylo shora zmíněno, levá strana lidského těla je jinová a pravá jangová. Pouze u mozkových hemisfér je tomu naopak. Levá mozková hemisféra je jangová a pravá jinová.
Můžeme konstatovat, že i hmota je určitá forma energie - zpomalená a vykrystalizovaná!
Můžeme tedy směle prohlásit, že fyzická i energetická těla jsou energiemi o různých vibracích.
Budeme-li dále hovořit o univerzálním poli životní (vesmírné) energie, popřípadě o oceánu nevyčerpatelné energie, či o praenergii, tak to bude vždy jedna a ta samá energie. Tato energie je jak v nás, tak i kolem nás v celém Vesmíru a liší se pouze svými vibracemi.

Co prohlásil sv. Augustin o zázracích?
"Zázraky se nedějí v rozporu s přírodou, ale pouze v rozporu s tím, co o ní víme."
Čakry
Masáže
Počet návštěvníků

 
Upozornění a záruky na poskytované informace • © Ladislav Pinter st., 2001-2004 • webmaster