Reiki Reiki a DS Reiki
Reiki
Duchovní směr
O nás...
Zajímavosti

Proudění energie

U lidských bytostí plynou hlavní energetické proudy našimi těly směrem nahoru a dolů. Jsme duchovními bytostmi v lidském těle a toto tělo je uzpůsobeno tak, že jim může proudit vesmírná životodárná energie, bez níž bychom nemohli existovat. Jeden hlavní proud energie přijímáme horní částí těla a od 7. čakry plyne dolů k 1. čakře. Druhý hlavní proud energie přijímáme od 1. čakry a plyne směrem nahoru k 7. čakře. Představte si systém sedmi čaker. Energie proudící z vesmíru proudí od 7. čakry směrem k 1. čakře zároveň s myšlením. To je první hlavní proud. Myšlení vstupuje do vědomí a propracovává se od 7. čakry až k 1. čakře. Čím se dostává níže, tím je hutnější a hutnější.
Takže napřed je myšlenka, která se stane obrazem v mysli, pak se vyřknou slova, projeví se činnost a vyvine se aktivita a pak se již vytváří výsledek.
Nakonec se tedy myšlenka zhmotní a projeví v hmotném světě. Cesta dolů od 7. čakry k 1. čakře se nazývá Cesta projevu. Došlo zde ke zhuštění čehosi abstraktního (nehmotného) a bylo vytvořeno něco konkrétního (hmotného).
Druhý hlavní proud energie směřující směrem nahoru - proudí od 1. čakry k 7. čakře a ten se nazývá Cesta osvobození.
Tato energie se propracovává od 1. čakry nahoru k 7. čakře a zde nastává opačný proces, tzn. z čehosi konkrétního (zhmotnělého) se zase pozvolna stává abstraktní (nehmotné). Po získání určitých poznatků ve zhmotnělém světě se zhmotnělá energie začne zase přetransformovávat a dostávat se do vyšších vibrací a nakonec až do naší mysli, vědomí a vyššího vědomí.
Dá se to krátce říci tak, že se energie, uchována ve hmotě, uvolnila.
Chceme-li se v dnešním světě dobře orientovat a být plně funkční, tak musí být Cesta projevu i Cesta osvobození plně průchozí a bez blokád. Takže musíme být dobře uzemněni a musíme mít i dobré spojení s Vesmírem.
Takže zablokování Cesty projevu směřující dolů může zapříčinit zdravotní problémy, zeslabení soustředění a můžeme se dostat až mimo kontakt z okolním světem.
Zablokování Cesty osvobození směřující nahoru může vést k nechuti měnit své zkostnatělé názory, k nudě, depresivním stavům, ba i k tyranii, k připoutanosti (k zemi, k něčemu, k někomu atd.) i k nedostatku vitality.
Jak již víme, kontakt s okolním světem nám vytváří naše hlavní čakry a na nich hlavně záleží, jak budeme reagovat na náš vnější i vnitřní svět, který se v nás nachází. A za tím účelem jsou velice vhodné meditace.
Každá hlavní čakra má v sobě zakódován určitý program (který je u každého jedince jiný) a je-li čakra zablokována, tak nemůžeme být v harmonii ani s okolím, ani v sobě samém. Je-li některá z hlavních čaker zablokována, tak nemůže nic přijímat, ani nic vyjadřovat. Proto se budeme našim hlavním čakrám věnovat a pracovat na nich různými způsoby. Budeme se snažit dosáhnout jejich co nejlepší funkčnosti a otevřenosti. Tím také můžeme dosáhnout harmonie na všech námi dostupných úrovních.
Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost své srdeční čakře!
Čakry
Masáže
Počet návštěvníků

 
Upozornění a záruky na poskytované informace • © Ladislav Pinter st., 2001-2004 • webmaster