Reiki Reiki a DS Reiki
Reiki
Duchovní směr
O nás...
Zajímavosti

Sedm hlavních čaker

Kdybychom se rozhodli ke hlubšímu studiu hlavních i vedlejších čaker, zabralo by nám to spoustu času (minimálně několik měsíců), ale teď již záleží na každém jedinci, jak hlubokých znalostí míní dosáhnout. Je spousta literatury, ze které lze studovat i léta. Ale nestačí jen studovat v knížkách. Je nutno veškeré vědomosti uvést i do praxe a ta se počítá. Jsou různé systémy práce s hlavními i vedlejšími čakrami.
Já pracuji se systémem 7 hlavních čaker a bohatě dostačuje znát 10-12 vedlejších čaker, z nichž jsem deset vyjmenoval a dvě další v kotnících jsem neuvedl, tak to činím dodatečně.

Teď se ještě krátce zmíním o souvislosti hlavních čaker s vyživovanými oblastmi lidského těla.

čakry vyživované oblasti lidského těla
7. korunní vrchní část mozku, pravé oko
6. třetí oko spodní část mozku, levé oko, uši, nos, nervový systém
5. krční průdušky a hlasový aparát, plíce, zažívaní
4. srdeční srdce, krev, bludný nerv, oběhový systém
3. solar plexus žaludek, játra, žlučník, nervový systém
2. křížová reprodukční systém
1. kořenová páteř, ledvinky

Dr. David Tensely je specialistou na radioniku (záření, vyzařování), uvádí ve své knize Radionika a jemnohmotná těla člověka, že 7 hlavních čaker je umístěno v bodech, kde dochází k 21-násobnému křížení stojatých světelných linií (vláken). Dalších 21 menších čaker je umístěno v místech 14-násobného křížení.

Jsou rozmístěny takto: (obrázek klepnutím lze zvětšit)
vedlejší čakry umístění na lidském těle obrázek
1 lícní kosti v úrovni očí
2 přesně za každým okem
3 nad každým prsem
4 střed klíčních kostí
5 blízko brzlíku
6 poblíž solar plexu
7 poblíž jater
8 patří k žaludku
9 ke slezině
10 ke gonádám
11 v dlaních
12 v kolenou - ze zadní strany
13 v klenbách chodidel

Je ještě mnoho dalších menších vedlejších čakřiček, kde se světelné linie (vlákna) křižují 7-krát, (vše dle zjištění Dr. Tenselyho).
Menší čakry mají průměr pouze 7,5 cm ve vzdálenosti 2,5 cm od těla (v první vrstvě aury). Otevřené konce hlavních čaker v první vrstvě aury (éterická aura) mívají 13 cm v průměru a jsou taktéž 2,5 cm vzdáleny od těla. V těle je ještě mnoho dalších drobounkých center energie a všechny korespondují s akupunkturními body čínské medicíny. Je vhodné znát tyto body a klást na ně ruce či prsty a působit energeticky (bez tlaků, či jehliček). Doporučuji knihu W. Lübecka: Reiki - Domácí lékárna, která nám hodně napoví.
Teď již velmi krátce o hlavních čakrách a další vědomosti i zkušenosti s nimi si již prostudujte sami (knihy, internet - viz. odkazy) dle vašeho zaměření a rozhodnutí, jak hluboce se budete chtít seznámit s dalšími vědomostmi o nich - záleží čistě na vás, kam se až dostanete! Každá hlavní čakra od 2a až po 6a má svůj protějšek na zadní straně těla, čili 2b až 6b. Jsou to aspekty (projevy) téže čakry. Přední aspekty souvisí s pocity a zadní s vůlí. První a sedmou čakru bychom mohli považovat také za dvojici, poněvadž jsou jakýmisi otevřenými konci vertikálního proudění energie, proudící nahoru a dolů podél páteře a tam jsou všechny čakry zaústěny. Místa, kde se čakry připojují k hlavnímu proudu energie se nazývají kořeny, nebo srdce čaker. Uvnitř srdcí jsou uzávěry, které řídí proudění energie mezi jednotlivými vrstvami aury i proudění mezi čakrami.
Každá ze sedmi čaker má sedm vrstev! Aby energie mohla proudit skrze každou čakru z jedné vrstvy do druhé, musí projít přes uzávěry v jejich kořenech.
Když prohlásíme, že je čakra otevřená, tak je to doslova pravda. Takže když jsou hlavní, vedlejší čakry i čakřičky (akupunkturní body) otevřeny, může jimi energie volně proudit dovnitř i ven a pak jsme naplno spojení s oceánem energií, kterou si naplno nasáváme (jako mořské houby). Energie je vždy spojena s určitou formou vědomí a pak prožíváme zkušenosti na různých úrovních, přináší nám informace, které prožíváme viděním, slyšením, cítěním, smyslovým vnímáním, intuicí, nebo dochází k přímému vědění.
Každý z nás má čakry méně či více otevřeny a dochází i k částečnému zablokování čaker. U každého člověka je to jiné - rozdílné. To proto, že se každý nacházíme na určitém stupni vývoje a každý jsme takoví jací jsme a je třeba každého jedince takto brát a respektovat.
Kdyby lidé na nižší vývojové úrovni měli stále naplno otevřené čakry, jistě by nestačili zpracovat informace proudící do jejich vědomí. Z tohoto důvodu je nutno postupovat v jakémkoliv růstu obezřetně a pomalu při otevírání každé čakry.
Nejvhodnější (pokud jsi již absolvoval minimálně Reiki 1. stupeň, jinak to ber informativně) je provádět delší dobu celkové ošetření a to nás maximálně zharmonizuje na všech námi dostupných úrovních. Takto může docházet k pozvolnému nenásilnému zabudování nových informací do našeho vědomí, do našeho života.
Mít co nejvíce otevřeny všechny čakry a zvýšit tak přítok energie je velice důležité pro naše zdraví jak fyzické, tak psychické, v první řadě však pro náš duchovní vývoj! Pokud nejsme psychicky připravení, tak nemůžeme přistoupit k otvírání čaker ani u sebe sama, ani u jiných lidí.
Zapamatujte si, že v kterékoliv čakře je uloženo všech sedm vrstev čaker a každá následující vrstva je na vyšší frekvenci než ta předchozí. Každá čakra se v každé vyšší vrstvě rozšiřuje až k okraji následné aurické vrstvy.
Energie se předávají z jedné vrstvy do druhé přes průchody ve špičkách čaker. U většiny lidí jsou údajně tyto průchody ucpány. Otevření těchto průchodů se děje duchovními očistnými pracemi a to je práce každého jedince!!! Každá čakra v éterickém těle je v přímém spojení se stejnou čakrou v další vyšší vrstvě aury. Ve východní esoterické literatuře je každá hlavní čakra znázorněna jako lotosový květ s určitým počtem okvětních plátků, což lze najít na následujících stránkách. Čakry přijímají univerzální energii (pokud jsou dostatečně otevřeny a nejsou zablokovány) a tuto energii rozdělují a posílají energetickými kanálky zvanými nádí do nervového systému a endokrinních žláz.

Poznámky: Postupy zde uvedené nenahrazují ošetření lékařem. Použití je věcí Tvé úvahy a děje se plně na Tvou zodpovědnost. Předpokládáme, že jsi postup konzultoval s lékařem.
Čakry
Masáže
Počet návštěvníků

 
Upozornění a záruky na poskytované informace • © Ladislav Pinter st., 2001-2004 • webmaster