Reiki Reiki a DS Reiki
Reiki
Duchovní směr
O nás...
Zajímavosti

Co jsou čakry?

My, lidé, jsme vícedimenzionální bytosti, což je v nás zakódováno. Vesmír má mnoho rozměrů a můžeme o něm hovořit jako o Makrokosmu a naše tělo můžeme přirovnat k Mikrokosmu. Z toho vyplývá, že jsme nedílnou součástí našeho Vesmíru, čili Makrokosmu. Lze to také vidět i tak, že jsme součástí všeho a všechno je součástí nás. V nás je zabudován systém 7 hlavních čaker a mimo nás se nalézá dalších 5 hlavních čaker. Až se všech 12 čaker propojí, pak se staneme vědomě vícedimenzionálními bytostmi.

Náš Vesmír má mnoho rozměrů a tak to je i s námi, duchovními bytostmi v lidském těle. My jsme také mnohorozměrní, takže máme své hmotné tělo, své energetické tělo, své myšlenky, názory a emoce. Takže se také projevujeme na různých úrovních a toto vše ovlivňuje naše hlavní čakry. Později, pokud s nimi budeme nějakou dobu pracovat, si po čase uvědomíme, že se i naše čakry stále navzájem ovlivňují. Povíme si zde také i o nejdůležitějších vedlejších čakrách a meridiánech.

Čakry jsou hlavní energetická centra energie, nacházející se v našem lidském těle. Slovo čakra pochází ze sanskrtu a volný překlad je "kolo či disk". Tato kola, či kruhy energie vyzařují na 7 místech středem našeho těla z centrálních nervových ganglií páteřního kanálu.

Pokud jsou tyto hlavní i vedlejší čakry v rovnováze, tak jsme vyrovnaní a energie proudící z Kosmu přes naši korunní čakru a od naší matičky Země přes chodidla a kořenovou čakru, pak volně proudí naším tělem a následně dojde ke spojení výše zmíněných energií a dochází k harmonii na všech námi dostupných úrovních. Krátce řečeno Jinová (od 1. čakry) a Jangová (od 7. čakry) energie se v našem těle dostane do rovnováhy.

Navodit rovnováhu, klid a harmonii se mnohdy snažíme celý život a jak se to daří, to si musí posoudit každý sám.

Je dobré vědět, že každá jednotlivá hlavní čakra je symbolizována lotosovým květem s určitým počtem okvětních lístků. Kresby těchto lotosů jsou převzaty z indických systémů jógy. Dá se tedy říci, že byly převzaty z diagramů starých textů.

7 hlavních čaker je vhodné si představit jako praobrazy, představující základní síly, které nás od nepaměti stále ovlivňují. Tyto základní síly jsou - země, voda, oheň, vzduch, zvuk, světlo a myšlenka. Takto si lze představit energetické vyjádření každé hlavní čakry. Např.: země (1. čakra) je těžká a pevná; voda (2. čakra) je tekutina; oheň (3. čakra) hřeje - vyzařuje a to, co zapálí, to přetváří; vzduch (4. čakra) je pružný; zvuk (5. čakra) komunikace, projev; světlo (6. čakra) zviditelňuje, odhaluje a spojuje nás se zdrojem; myšlenky (7. čakra) jsou pozitivní i negativní, což je v nás uchováno jak na vědomé, tak i nevědomé úrovni.

Na naše hlavní čakry působí také čísla - numerologie, vlivy planet, bylinky, barvy, drahé kameny ba i různá božstva. Uvědomme si však, že Bůh je pouze jeden a je jedno, kdo a jak je zvyklý ho nazývat. Toto vše i další jiná působení je vhodné brát v úvahu, to nás pak může přivést blíže poznání sebe sama i samé podstaty života zde na Zemi. Tím se můžeme dostat k poznání, že vše souvisí se vším. Čakry psychologicky také odpovídají hlavním oblastem našeho současného života zde na Zemi: 1. čakra - přežití • 2. čakra - sexualita • 3. čakra - síla, energie • 4. čakra - láska • 5. čakra - komunikace • 6. čakra - představivost, intuice • 7. čakra - duchovno a vyšší myšlení.

V každé jednotlivé čakře je zabudován určitý program a ten nás informuje, jak máme zvládnout různé situace v našem životě. Takže, pokud jsou naše čakry plně funkční a v harmonii, se v našem životě nevyskytují žádné větší problémy a pak již kráčíme přímou cestou k poznání sebe sama a následně již pochopíme odkud jsme přišli, kdo jsme, co zde na Matičce Zemi máme vykonat a jakého poznání a zkušeností se nám má dostat a pak již pochopíme, kam se po ukončení své mise zde na Zemi vracíme.

Každý z nás má zabudovaný odlišný program, a proto jsou naše chování, reakce a doladění našich programů a následné zabudování co nejdokonalejšího programu u každého jedince značně rozdílné.

Takže za tímto účelem vlastně musíme neustále pracovat s našimi hlavními i vedlejšími čakrami. Naše sebezdokonalování a vývoj nikdy nekončí a stále se vyvíjíme ve vyšší a vyšší bytosti. Nikdy se však nedomnívejte, že jste již dosáhli svého vrcholu.

A teď se s chutí a elánem pusťte do dalšího poznávání. Je to však jen Vaše práce a záleží hlavně na Vás, kam se na své cestě poznávání sebe sama dostanete!

Uvědomte si, že jste součástí všeho a všechno je součástí Vás.

Uvědomte si, že uvnitř každé bytosti je Světlo Lásky.

Uvědomte si, že jste láskyplné bytosti plné Světla, které z Vás neustále vyzařuje.
Čakry
Masáže
Počet návštěvníků

 
Upozornění a záruky na poskytované informace • © Ladislav Pinter st., 2001-2004 • webmaster